Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu Voda k Vám. Internetový obchod Voda k Vám je provozován Fyzickou osobou - Daniel Pavlíček - Dan. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Voda k Vám jsou závazné pro obě strany. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. 

2.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

2.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

2.4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

2.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

2.6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Voda k Vám, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

2.7. Veškeré zboží z eshopu Voda k Vám je dodáváno na dobírku. Při osobním odběru je možnost zaplacení zboží v hotovosti. Platba na fakturu je možná pouze vybraným, předem prověřeným obchodním partnerům a to na základě písemně uzavřené smlouvy, kde bude stanovena maximální možná míra zadluženosti.

2.8. Osobní odběr na prodejně-kupující bude upozorněn e-mailem nebo telefonicky, že je jeho objednávka připravena k vyzvednutí. Zboží bude rezervováno k odběru na prodejně pouze tři pracovní dny. Po této lhůtě bude objednávka automaticky stornována.

3. Reklamace

3.1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu Voda k Vám a právním řádem platným v ČR.

3.2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na korespondenční adrese firmy.

3.3. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem.

      Dále viz.níže: Reklamační řád

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

4.1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

5.2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu Voda k Vám, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

5.3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.